Barion Pixel
egyensulyert bt
MI A COACHING

Mi a coaching?

Az utóbbi évek elképzelései szerint a tanácsadások különböző formáinak a társadalomban az élethosszig (LifeLong Learning) tartó tanulás részeként állandó szolgáltatássá kell válnia. Így a tanulási folyamat elkíséri az egyéneket és a közösségeket egész életük során.

Ez a folyamat azonban csak akkor lehet sikeres, ha tanácsadás kevesek kiváltsága helyett mindenki számára elérhetővé válik. Sajnálatos, hogy hazánkban még nem alakult ki annak a kultúrája, hogy akinek problémája van, az egy külső, objektív segítőhöz fordul. A hozzáállás ugyan lassan változik, de még mindig az, hogy “Aki ilyen helyre jár, az nem normális.”

A modern kor kihívásai azonban egyre nehezebb alkalmazkodást tesznek lehetővé, növelve ezzel az emberek stressz-szintjét, amit már nem tudnak kezelni, ezért szakemberhez fordulnak. Melyek tehát a lehetőségek? Mit jelent a coaching és mi különbözteti meg a tanácsadástól?

A tanácsadás meghatározása

A tanácsadásnak rendkívül sok meghatározása, fajátja és formája létezik.

„A tanácsadás interaktív tanulási folyamat, amely az egymással szerződő tanácsadó(k) és a kliens(ek) - egyének, családok, csoportok vagy intézmények -, között jön létre, és szociális, kulturális, gazdasági és/vagy érzelmi kérdésekben holisztikus megközelítést használ.”

Láthatjuk, hogy ebben a meghatározásban is megjelenik a tanulás folyamata, ami ráadásul interaktív, tehát nem egy “jó megmondom a magamét az ügyfélnek”  hozzáállás jelent, hanem egy kölcsönös együttműködésen alapuló folyamatot. Szintén szembetűnhet a holisztikus megközelítés, ami alapját képezi nagyon sok több ezeréves segítői alapelveknek. Egészben szemléli az embert a test-lélek-szellem hármasságában és azt mondja, hogy az egyén nem a részek összege, hanem egy olyan minőség, ami egyszerre tartalmazza minden rész tulajdonságát.

A tanácsadás tehát nem terápia! Elsősorban egészséges személyek támogatására szolgál, és ebben a folyamatban csak minimális mértékben jelenik meg a személyiség megváltoztatására való törekvés. (Szilágyi, 2007). A tanácsadásban – és a coaching során – nem sérült pszichés tudattal rendelkező emberekkel foglalkozunk, hanem olyan üzleti, életvezetési, életviteli problémákkal, melyek nem igényelnek terápiás diagnosztikát és beavatkozást. Minden más egészségügyi szakember kompetenciája.

A tanácsadás tehát olyan kapcsolat, amelyben az egyik személy arra törekszik, hogy segítse a másikat megoldandó problémáinak megértésében és megoldásában. Nem azt jelenti, hogy a tanácsadó megoldja a másik ember problémáját, hanem azt, hogy hozzásegíti ahhoz, hogy a problémáját önmaga meg tudja oldani.

A hatékony tanácsadási folyamatot követően az ügyfelek képesek lesznek arra, hogy

 • jobban megértsék magukat és a környező világot,
 • képesek lesznek eligazodni környezetükben, és
 • önállóan fognak tudni döntéseket hozni (Ritoók, 2008).

A tanácsadás kialakulása

A tanácsadói folyamatban kezdetben a hangsúly a munka-, pálya-, és karrier tanácsadáson (guidance) volt. Ma már ezek a területek csak egyetlen kis részei a tanácsadásnak, melyek önálló szakmai területté lettek.

A tanácsadás területei:

 • üzletviteli,
 • pénzügyi,
 • szervezeti,
 • szervezetfejlesztési,
 • humán,
 • életviteli,
 • pszichológiai,
 • vezetési,
 • életvezetési, stb.

 

Amikor a vezetési tanácsadás önálló, speciális szakmai tevékenységgé kezdett fejlődni, akkor magába foglalta a szervezet fejlesztését, és az egyéni (vezetői, munkatársi) vezetési, üzletviteli tanácsadást is.

Ezen a ponton jelent meg a coaching, mint munkamódszer  a tanácsadásban.

Azonban a coaching definíciói sem egységesek:

 • Az egyik irányzat ismeretátadásnak tekinti, abból a célból, hogy a másik ember teljesítménye javuljon. Ez a megközelítés az együttműködés párbeszédes jellegére helyezi a hangsúlyt.
 • A másik fő irányzat inkább azt képvislei, hogy a coach segítsen a másik ember nem használt képességeit felszínre hozni, majd az ügyfél képes legyen ezeket alkalmazni a hétköznapokban. Ez az álláspont pedig inkább a coaching kettős céljára, a teljesítmény növelésére és a tanulás ösztönzésére fektet nagyobb figyelmet.

 

A legtöbb szakirodalomban a coachingot nem meghatározzák, hanem elkülönítik más segítői munkaformáktól. Ezt teszi Mick Cope is, aki az alábbi felosztást alkalmazta azzal, hogy természetesen más megközelítések is lehetnek:

Menedzselés: az a folyamat, amikor valaki konkrét teljesítmény elérése érdekében utasításokat ad valaki másnak.

Tanítás: információ átadás.

Mentorálás: során egy tapasztaltabb szakember átadja ismereteit a kezdőnek, megmutatja a fogásokat, tanár vagy tanácsadó, aki atyailag segíti jó tanácsokkal a kezdő munkatársat.

Coaching: A coaching fogalma az 1980-as évek elején került át a sportpszichológiából az üzleti életbe. Eredetileg csak a sportban használták: a coach az edző, a coaching pedig az edző által végzett támogató munka.

Tim Gallwey, angol teniszszakértő az 1970-es években hozta nyilvánosságra a coaching elméleti alapjait tartalmazó Inner Game (Belső Játék) elméletét, amelyet eleinte a sportélet, később pedig az üzleti élet szereplői is egyre szélesebb körben alkalmaztak. Szerinte az edző célja a sportoló teljesítménynövelésének segítése, javítása. Munkája révén abban támogatja játékosát, hogy a sportoló a teljesítménye útjában lévő akadályokat képes legyen felismerni és elgördíteni.

A Belső Játék célja, hogy a maximális teljesíményt gátló mentális akadályokat legyőzze a játékos.

Az életben működő coach hasonló szerepet tölt be, mint a sportedző, legfőbb célja, hogy ügyfelét a lehető legjobb teljesítmény elérésére ösztönözze a hétköznapi élet szinte minden területén.

A sikeres együttműködés alapvető feltétele, hogy a coach és ügyfele között erőteljes bizalmi szövetség alakuljon ki.

 

A tanácsadás célja, hogy segítségével a tanácskérő a jövőjét illetően döntési lehetőségek közül tudjon választani és képes legyen a számára legkedvezőbb megoldási lehetőség meghozatalára.

Ez lehet

 • pályaválasztási,
 • munkavállalási döntés,
 • karrierépítés vagy éppen
 • az egészséges életmód

kialakításához kapcsolódó folyamat kidolgozása, megvalósítása. Általában kész megoldási javaslatokkal áll elő, de a megoldások sokszor nem a tanácskérőtől erednek, ezért nem biztos, hogy eredményes lesz a folyamat. Nagyobb a tanácskérő ellenállása, így csökken a sikeres együttműködés esélye.

Terápia: A terápia a gyógykezeléssel, illetve a betegségek kezelésével foglalkozó tudomány területek módszere, a gyógyítás során alkalmazott kezelési eljárások összessége. Ez nem tartozik a coaching kompetencia körébe.

 

Látható, hogy a coaching középen van, így a coach szükség szerint bármelyik szerepet felveheti, amit a kompetencia határai megengednek. A fő kérdés, azonban sohasem azon van, hogy “Miért történik valami?”, hanem azon, hogy “Hogyan történik?” Ez minőségileg más hozzáállást igényel a coachtól és minőségileg más eredményt is fog hozni az ügyfél szempontjából is.

A coaching alatt mi a humanisztikus, személy központú folyamatot értjük, ahol az ügyfél maga talál a problémáira megoldásokat.

A coach az, aki segít az ügyfelének. Ez a segítség lehet irányító jellegű vagy megfigyelő, az ügyfél igényeitől, a kitűzött céltól, a coachtól és az egész folyamattól függően.

Az ügyfél az, aki segítséget kérni jön. A megoldás kulcsát nem a coach adja, mivel az az ügyfélnél van. A döntéseket is neki kell meghoznia, illetve a megoldásokat is neki kell megvalósítania.

A coaching folyamat aktív, mind a coach, mind az ügyfél részéről cselekvő együttműködést igényel.

A coaching célja

 • az önismeret,
 • a cselekvő önfejlesztés,
 • az alkalmazkodási képesség növelése,
 • a stresszredukciós képesség fejlesztése.

 

Gál Attila
Kineziológus szakértő, oktató
az IKC Professzionális kineziológusa
Alternatív Képességfejlesztő Tanácsadó
Lelki Kulcs tréner

Felhasznált és ajánlott irodalom:

 • Ritoók Magda: A tanácsadás szerepe a lelki fejlődésben
 • Mick Cope: A coaching módszertana, Manager Könyvkiadó, 2007.
 • Baracskai-Mérő-Velencei: Ezerarcú coaching, Üzleti-Coach Egyesület, 2009.
 • A cikk hasonló formában megjelent a Kineziológia Magazin korábbi számában.
life coaching 1

Life coaching

Life Coaching „a tanácsadás interaktív tanulási folyamat, amely az egymással...

Megnézem
tanulási coaching

Tanulási coaching

Személyes tanulási coaching Válaszolj igennel vagy nemmel az alábbi kérdésekre: Sok időmet...

Megnézem

OSSZA MEG CIKKÜNKET!

8 PRAKTIKUS KINEZIOLÓGIAI GYAKORLAT (e-book)

8 praktikus kineziológiai gyakorlat borító

Töltse le most és alkalmazza azonnal ezeket a praktikus kineziológiai gyakorlatokat!