Life Coaching

life coaching 1

„a tanácsadás interaktív tanulási folyamat, amely az egymással szerződő tanácsadó(k) és az ügyfél(ek) - egyének, családok, csoportok vagy intézmények -, között jön létre, és szociális, kulturális, gazdasági és/vagy érzelmi kérdésekben holisztikus megközelítést használ.”

“Az emberek nem azért fordulnak tanácsadóhoz, hogy megvilágosodjék a megváltoztathatatlan múlt, hanem mert elégedetlenek a jelennel és jobbá szeretnék tenni a jövőt.”

Életünk alapja a mozgás, a változás. Fogantatásunk egy mozgás eredményekképen következik be és onnantól kezdve végig kíséri életünket az utolsó leheletig. Testünk folyamatai is állandó mozgásban, változásban vannak. Mitől lennénk mi állandóak?

“Minél inkább változik valami, annál inkább állandó marad.” – mondta Watzlawick (Változás, 1990.) a változással kapcsolatban.

Ez egy olyan paradoxon, ami sok probléma forrása lehet.

Sokszor hallom azt ügyfeleimtől, hogy “Attila! Olyan szeretnék lenni, mint régen…”

“Az baj!” – szoktam válaszolni. “Ha olyan lenne mint régen, akkor mi a biztosíték arra, hogy nem kerül ugyanabba a helyzetbe mint most?”

Ez a kérdés kizökkenti, elgondolkodtatja a nehézséggel küzdőt.

“Tényleg, ha valamilyen voltam korábban és annak ez lett a következménye, akkor nem lehetek ugyanolyan, hiszen, akkor ugyanebbe (vagy hasonló) helyzetbe hozom magam!”

Tehát minél inkább állandó akar lenni valami, annál inkább változik… (Watzlawick, Változás, 1990.)

Forrás: Facebook

A Dr. Kollár Coaching Iskolacsoportban oktatott ontológiai alapú life-coaching során feltárjuk azokat a paradox – sokszor rejtett – gondolkodási mintákat, amelyek megakadályozzák a változást és ott tartanak miket, ahol éppen vagyunk. Az alkalmazott technikák olyan kreatív eszközök, amelyek kizökkentik coachee-t (ügyfél) az addigi gondolatmenetéből és egy új vágányra helyezik szemléletét. Elképzelhetjük ezt a módszert úgy, mint amikor a vonat halad egy sínpáron Budapestről Pécsre. Ahhoz, hogy a helyes irányba haladjon kell egy vasutas, aki tudja, hogy melyik váltót kell átállítani ahhoz, hogy a megfelelő vágányon száguldjon tovább a vonat. A coaching során a vasutas szerepét a coach tölti be.

Fontos, hogy nem a múlttal foglalkozunk. Azon, ami régen történt már nem változtathatunk. A cél, hogy megnézzük mit lehet tenni most a szebb jövő érdekében.

“Az ontológiai coaching segít abban, hogy a coachee nyakon csípje, majd lecserélje az elavult értelmezéseit (ontológiáját), ehhez igazodó és a válságot tápláló rutinképleteit, kedvenc sormintáit, ahogy mi mondjuk, megkopott tervét, vagyis designját.”

A coaching meghatározása a Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) szerint:

“A professzionális coaching olyan szakmai kapcsolat, amely abban segíti az ügyfelet, hogy kiemelkedő eredményeket érjen el akár:

  • a magánéletében, akár
  • a munkájában, vagy
  • a szervezetben, ahol dolgozik.

A coaching folyamat során az ügyfél elmélyíti tudását, növeli teljesítményét, és mindezek eredményeként javul az életminősége.

Minden találkozáskor az ügyfél választja meg a beszélgetés fókuszát, míg a coach figyelmesen hallgatja, megfigyeléseit visszajelzi, és legfőképpen kérdéseket tesz fel. Ez az interakció egyrészt segíti az ügyfelet abban, hogy világosabban lásson, másrészt akcióra serkenti. A coaching folyamata a fókusz és a választási lehetőségek bővítésével felgyorsítja az ügyfél fejlődését. A coaching arra koncentrál, hogy világossá váljon hol tart most az ügyfél, és mit akar tenni annak érdekében, hogy eljusson oda, ahová el szeretne érni.” (Forrás: http://www.coachkor.eu/coaching.html)

Miben segít az ontológiai life-coaching (életvezetési tanácsadás)?

a jelenlegi, magánéleti problémáit aktívan, hatékonyan, pozitívan, dinamikusan meg tudja oldani,

lelkiekben megerősödjön,

eredményeket érjen el,

önbizalma, önértékelése megerősödjön,

lelkiekben megerősödjön,

a jövőben hatékonyan tudja kezelni a felbukkanó akadályokat,

képes legyen életminőségének, életvezetési képességét javítani

javítsa fizikai, lelki, érzelmi közérzetét,

képes legyen belevágni az Ön számára fontos dolgokba,

be tudja osztani az idejét,

hatékonyabban tudja végezni munkáját, tanulmányait,

életmódján szeretne változtatni (túlsúly, vagy mozgáhiányból fakadó nehézséggel küzd),

kapcsolati nehézségei vannak (szülők, kollegák, beosztottak stb.),

komunikációs problémákkal küszködik,

alkalmazkodó képességét szeretné erősíteni,

félelmei meggátolják a mindennapi tevékenység végzésében.

Life coaching menete

Nem a kiváltó okokat boncolgatjuk (azokon úgysem tudunk már változtatni), hanem a jelenlegi megoldhatatlannak tűnő helyzetet fenntartó okokat tárjuk fel és dolgozunk ki egy új stratégiát, mint például a hun-stratégia.

  1. Probléma tér feltérképezése személyes megbeszéléssel, tesztekkel, egyéni, szükség esetén páros konzultáción.
  2. A probléma térből átlépünk a megoldás térbe, ahol már másképpen tud a helyzetre tekinteni és felvillanhat a fény az alagút végén.
  3. Új ontológia (életszemlélet) felépítése, stratégia kidolgozása.
  4. Mindezek átültetése a gyakorlatba (ez az ügyfél “Házi feladata”).
  5. További készségek fejlesztése, amennyiben ez még szükséges.

 

Általában egy ügy feldolgozásához 3-5 alkalom szükséges, amelyek 2-5 hetente követik egymást.

Fejlesztő pontjaink:

2400 Dunaújváros, Kohász u. 8. fszt. 2.

1095 Budapest, Tűzoltó u. 79. fszt. 6.

 

Gyakran ismételt kérdések

Nem. A betegségek kezelése orvos, vagy természetgyógyász kineziológus kompetenciájába tartozik.

Fontos megjegyezni, a coaching nem pszichoterápia! Lélektani alapokra épül ugyan, de alapvetően egészséges emberekkel foglalkozik, nem célja a múltbeli események feldolgozása, hanem csupán az ügyfél jelenével, jövőjével foglalkozik.

Foglalkozásaink jelenléti képzések

Fejlesztő pontjaink:

1095 Budapest, Tűzoltó u. 79. fszt. 6.

2400 Dunaújváros, Kohász u. 8. fszt. 2.

 

Igen. Ez esetben a gyermek lesz az ügyfél és az ő problémáinak megoldását támogatja a tanácsadó kineziológus a szülő beleegyezésével.

Természetesen minden a coaching ülésen elhangzott információra teljes titoktartás vonatkozik. Amennyiben egy szervezet, vagy cég kéri fel a coachot, akkor az alkalmazott kompetenciáira vonatkozó adat a munkáltató felé nem titkos (miben fejlődött), viszont a magánéletre vonatkozó adatok ez esetben is titkosak.

A helyzetfelmérés, a célkitűzés és feladat végrehajtás módszereinek kiválasztását a beszélgetés és a kérdezéstechnika mellett szükséges esetben teszteket és sok kreatív, olykor meglepő eszközt alkalmazunk. A kineziológiára jellemző módszereket (pl: izomtesztelés, pontok tartása, mozgás korrekciók) azonban nem.

Időpontot kérek!

8 PRAKTIKUS KINEZIOLÓGIAI GYAKORLAT (e-book)

8 praktikus kineziológiai gyakorlat borító

Töltse le most és alkalmazza azonnal ezeket a praktikus kineziológiai gyakorlatokat!