Barion Pixel
egyensulyert bt
intelligencia ábra

Tanulási stílus az intelligencia tükrében

Eleinte az IQ-t mérték és ezt tartották meghatározónak atekintetben, hogy az egyén mire lehet képes, egészséges, ép elmével rendelkezik, mennyire képes megtanulni új dolgokat. Úgy tartották, hogy ez a szám állandó és nem változik az életkorral. Eszerint az átalgos intelligencia szint 85-115 között található, ebbe a kategóriába tartozik az emberek kb. 68%-a.

Az intelligenciának az évek során sok meghatározása született. László Laura szerinti összefoglaló, általános meghatározás:

  • Az intelligencia a tapasztalatokból való tanulás, az elvont fogalmakban való gondolkodás és a környezet hatékony kezelésének képessége.

Később Dr. Howard Garner pszichológusnak köszönhetően (Frames of Mind, Az elme szerkezete) kiderült, hogy az IQ csak egy kis szelete a különböző intelligencia típusoknak. Ő azt állította, hogy az IQ képes változni. Azt is kifejtette, hogy a különböző intelligenciák kapcsolatban állnak a tanulási stílusunkkal, valamint kialakulására hatással van az öröklődés és a kultúra is.

Garner leírásában már 8 intelligencia típus szerepel.

8 INTELLIGENCIA TESZT

1. Nyelvi-verbális intelligencia:

Alkalmas arra, hogy szóbeli és írásbeli kommunikációt megértsük, gondolatainkat képesek legyünk másokkal érthetően közölni, az általunk tanultakat elmondani, átadni.

2. Logikai-matematikai intelligencia:

Leginkább a különböző problémák megoldására használt intelligenciánk. Logikai feladatokat vagyunk képesek megoldani vele, összefüggéseket, rendszereket ismerünk fel segítségével. Az absztrakt gondolkodás képessége, vagyis az, hogy konkrét cselekvések vagy tárgyak hiányában is tudjunk viszonyokat kezelni és értékelni. Ezt mérik a hagyományos IQ tesztek.

3. Képi-térbeli intelligencia:

A háromdimenziós térben való tájékozódásnak, a vizuális és a térbeli ingerek pontos észlelésének a képessége.

4. Zenei intelligencia:

A hangok könnyű megjegyzése, átalakítása, felidézése, hangsorozatok megkülönböztetése, hangszeren zenélés, éneklés, dallam, ritmus, hangszín érzékelésének intelligenciája. A zene által keltett érzelmek felismerése és kommunikálása is ide tartozik.

5. Testi-kinesztetikus intelligencia:

Ha szereti a mozgást, a tornaórákat, edzéseket, és pl. a szobája is ennek megfelelően van berendezve, akkor ez az intelligencia fontos az Ön életben. Az ilyen ember tudja hogyan használja a testét, képes kontrollálni mozdulatait, ügyesen bánik a tárgyakkal.

Ennek az intelligenciának a része a nagymozgások és finommotorikus mozgások, mint mozgáskoordináció, erő, hajlékonyság, gyorsaság és egyensúlyérzék, de ide tartozik a kéz ügyessége és a tapintás kifinomultsága is. Ez az intelligencia az emberi tudás egyik alapja, mert a világról alkotott tudásunk lényegében szenzomotoros tapasztalatainkban gyökerezik.

6. Interpeszonális (társas) intelligencia:

A társas intelligencia más emberek érzéseinek, hangulatának, szándékának és indítékainak megértését jelenti. A képesség arra, hogy eredményesen kommunikáljunk másokkal (meggyőzzük őket), rájuk hangolódjunk, megértsük mások jelzéseit, arckifejezését, hangszínét, metakommunikációját (empátia), valamint az ezekre adott asszertív reakció, mely hatékony konfliktuskezelést tesz lehetővé.

7. Intrapeszonális (személyes) intelligencia:

Azt, aki jó önismerettel rendelkezik és ez alapján képes önálló döntéseket hozni, ezen intelligencia kiemelkedő foka jellemzi. Tudatában van önmagának, erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek, fejleszti önbizalmát. Képes felmérni a határait és annak megfelelően cselekedni. Képes asszertívan kezelni, megérteni érzelmeit, kontrollálni és megfelelően kifejezni azokat.

8. Természeti intelligencia:

Az a képesség, amellyel megkülönböztetjük és osztályozzuk a különböző természeti jelenségeket, a növény- és állatfajokat. A modern környezetben ez képesség nyújt segít a tárgyak, pl.: az autó-, a ruha- és a sportszermárkák, csoportok közötti eligazodásban is.

Tanulás a számok tükrében

Miért lehet fontos tudni, hogy milyen az intelligencia profilunk?

A tanulási stílus meghatározásának egy fontos eszköze lehet. Megmutatja, hogy mely területeken teljesítek jól, azaz melyek azok a tulajdonságaim, erősségeim, amelyekre alapozhatok a tanulás során. De kiolvasható belőle az is, hogy mely területek szorulnak fejlesztésre.

Például:

Ha a verbális területen kiemelkedő vagyok, de a többi alacsony, akkor nekem a megfelelő tanulás stílus lesz majd az olvasás, írás, beszéd.

Ha magas a fizikai intelligenciám, akkor mozgás közben érdemes tanulnom, azaz játszam el a tananyagot, járkálgassak tanulás közben.

A magas interperszonális intelligenciával rendelkezőnek jó, ha van egy tanuló társa, akivel együtt tud tanulni, aki meghallgatja őt, aki elmagyarázza neki amit nem ért. Főleg akkor ha még a verbális intelligencia is magas hozzá.

Több területen is lehetnek közel egyforma magas értékeim, ilyenkor célszerű kombinálni a tanulási stílusokat.

 

Ezért a tanulási stílus felmérésével személyre szabott programot és stratégiát állíthatunk össze.

Egy felmérés eredménye

2014 őszén egy szakközépiskolában tartottam előadást diákoknak. 16 illetve 18 éveseknek. Az előadás során felmértem a gyermekek tanulási stílusát is, amit aztán átlagoltam. Egy-egy kategórián belül a legmagasabb adható érték 25 pont volt. A tanulási stílus felmérés azért lehet fontos, mert megmutatja a tanárnak, hogy milyen módon közelítse meg a diákokat, illetve melyek a fejlesztendő területek, amiket esetleg hansúlyoznia kell a tanítás sorn. De választ kaphat arra a kérdésre is, hogy milyen tanítási eszközöket használjon az oktatás során annak érdekében, hogy a tananyagot a tanulók meg is értsék.

A két ábrán az látszik, hogy minkét korosztályban az interperszonális intelligencia a legmagasabb. A gyerekek tehát jobban működnek csoportban, így a tanítás alatt is nagyobb hangsúlyt kaphat a csoportmunka, a tananyag csoportos feldolgozása.

Minkét korosztályban alacsony a verbális intelligencia Ez egy fejlesztendő terület lehet, amit például egyéni beszámolók készíttetésével és elmondatásával lehet fejleszteni.

8 intelligencia Kép1

 

A csoportok intelligencia profiljának elkészítése tehát a tanár számára lehet hasznos eszköz ahhoz, hogy optimálisan ki tudja választani a megfelelő pedagógiai eszközöket az oktatás során.

A felmérésben résztvevő gyerekek ráláthattak arra, hogy melyik tanulási stílust kellene használniuk a tanulás során annak érdekében, hogy hatékonyabban, könnyebben, gyorsabban tudjanak tanulni.

Példák:

Egy magas inteperszonális és alacsony logikai intelligenciával rendelkező gyerek számára jó tanulási stratégia lehet, ha választ egy tanulótársat, akinek jó a logikai intelligenciája és együtt készülnek fel a tanórára.

A jó képi-térbeli intelligenciával rendelkező számára hasznos, ha képeket nézeget a tananyagról, esetleg filmet néz, majd úgy kezdi el feldolgozni a tankönyvet.

A magas zenei intelligenciával rendelkező szereti a hangokat. Neki jó ha szól valamilyen tanulást és agyműködést segítő zene, illetve ha hangosan tanul.

Míg a kinesztetikus típust engedni kell mozogni tanulás közben, mert ha megáll, vagy sokat ül, az agyműködése lekapcsol és nehezen tudja megjegyzni, amit kell. Az ő számára még hasznosak a szerepjátékok.

A tanulási stílus profilnak megfelelően ki tudjuk választani azokat az egyénre szabott tanulási módszereket és eszközöket, amelyek segítségével gyorsabban és hatékonyabban tudd tanulni a gyermek.

Amennyiben szeretné megismerni saját vagy gyermeke tanulási stílusát, akkor kérjen időpontot elérhetőségeinken  vagy jöjjön el Tanulási Coaching technikák képzésünkre!

Gál Attila
Kineziológus szakértő, oktató
az IKC Professzionális kineziológusa
Alternatív Képességfejlesztő Tanácsadó
Lelki Kulcs tréner

Felhasznált irodalom:

  • http://slideplayer.hu/slide/2116033/
  • http://vallalatikepzes.hu
  • https://hu.wikipedia.org/wiki/Intelligencia
  • Dr. Caroline Leaf: Tehetség vagy! (Denton 2000 Bt. 2014.)
  • Gyorsított tanulási technikák modul jegyzetek, Egyensúlyért Bt. 2014.
tanulási coaching

Tanulási coaching

Személyes tanulási coaching Válaszolj igennel vagy nemmel az alábbi kérdésekre: Sok időmet...

Megnézem

OSSZA MEG CIKKÜNKET!

8 PRAKTIKUS KINEZIOLÓGIAI GYAKORLAT (e-book)

8 praktikus kineziológiai gyakorlat borító

Töltse le most és alkalmazza azonnal ezeket a praktikus kineziológiai gyakorlatokat!