JoomlaLock.com All4Share.net

Az információs társadalom elvárásainak megfelelően a gyermekek hegynyi információt kapnak az iskolában, amiknek a feldolgozása, megértése és alkalmazása egyre nagyobb kihívások elé állítják őket.

Ennek és a nem minden esetben ideális életmódnak, mozgásfejlődésnek, táplálkozásnak köszönhetően hazánkban is egyre nő a dyslexiás, tanulási akadályozottsággal küzdő gyermekek száma.

Nemzetközi felmérések azt mutatják, hogy közel 30% a tanulási kihívásokkal viaskodó gyermekek száma, de van olyan adat is, ami szerint eléri a 40%-t a fejlesztésre szorulók aránya.

A felnőttek felé már elvárás, hogy képesek legyenek folyamatosan megújulni. A Life Long Learning azaz az élethosszig tartó tanulás már nem csak egy elképzelés, hanem a valóság. Aki nem tanul, képzi magát folyamatosan, az elakad az úton, megreked és nem képes továbblépni.

 • Képes vagyok-e tanulni?
 • Milyen preferenciák mentén tudok gyorsan és hatékonyan tanulni?
 • Mi szükséges ahhoz, hogy a legkisebb energia befektetés mellett a legtöbbet kihozzak magamból?
 • Mi áll a fejlődésem útjába?
 • Hogyan tudom biztosítani a gyermekemnek, hogy ezt a hatalmas információ mennyiséget képes legyen felvenni, megérteni és feldolgozni?

Ezekre a kérdésekre keresi és adja a választ az Alternatív Képességfejlesztő
Tanácsadó©
képzés!

Immáron 1996 óta foglalkozok képességfejlesztéssel, és az a romló tendencia, amit tapasztalok az egyéni foglalkozások során arra indított, hogy létrehozzam a Képességfejlesztő Intézetet, aminek keretén belül komplex felkészítő képzést folytatunk:

 • szülőknek,
 • szakembereknek,
 • pedagógusoknak,
 • nevelőknek,
 • természetgyógyászoknak.

A képzés célja az, hogy ki-ki a maga szintjén komplex módon megismerje az elménk működését, atanulás folyamatát és a lehető legoptimálisabb segítséget tudja nyújtani saját gyermekének, illetve azoknak a gyermekeknek, akiket hozzá visznek felmérésre, fejlesztésre.

A tanulás azonban nem csak a gyermekeket érinti. A felnőttek a munka világában sorozatos tanulás elé vannak állítva, hiszen ha nem képzik magukat, akkor lemaradnak, elveszítik az állásukat. Egyes munkakörökben kötelező is a továbbképzés (pl.: oktatás, egészségügy, rendőrség). Akik már jó pár éve, évtizede nem ültek iskolapadban, azoknak nehézséget okozhat a tanulás. Elfelejtették hogyan kell, vagy már eleve voltak nehézségeik. Ezen felnőttek is kaphatnak segítséget!

A Képességfejlesztő Intézet fontos tevékenysége a tehetség gondozás. Akkreditált tehetségpontként (TP 181 001 644) folyamatosan díjmentesen végzünk vizsgálatokat az iskolába menő gyermekek között annak érdekében, hogy kiszűrjük azokat, akiknek szükségük van támogatásra az iskolakezdéshez, illetve felismerjük a tehetségeket  így ők ismegfelelő támogatást tudnak kapni.

Az AKÉTA© képzés modulokból áll, amelyek külön-külön egymástól függetlenül is elvégezhetőek. A képzésbe bármelyik modulnál becsatlakozhat. Az összes modult elvégző résztvevő kapja meg az Alternatív Képességfejlesztő Tanácsadó (AKÉTA©) névhasználati jogot és fogadhatja ügyfeleit


A képzési modulok leírását, időpontjait az Alternatív Képességfejlesztő Tanácsadó© képzés almenüiben találja, de az alábbi linkekről is elérheti:

Tanácsadás gyakorlata

Tanulási coaching technikák (pedagógusoknak 60 órás minősített továbbképzés)

Komplex mozgásterápia (pedagógusoknak 60 órás minősített továbbképzés)

Stresszkezelő technikák

GYAKORLATI NAP

A képzést záró nap szupervíziós nap. A hallgatók ismertetik a saját maguk által elvégzett felmérések, fejlesztések eredményeit, megbeszéljük azok tapasztalatait, megbeszéljük a problémás kérdéseket.

Önálló gyakorlat végzése:  egy felmérés a tanulási stílussal kapcsolatban és ez alapján tanulási stratégia kialakítása.

Ezen a napon kerül sor a képzés záróvizsgájára is.

 1. A számonkérések formája: Megfelelt adott tanegységből/modulból, ha a képzés során aktívan együttműködött és minden állapotfelmérési és tanácsadási, oldási gyakorlatot sikeresen elsajátított. Külön modul záróvizsga nincsen, az értékelés folyamatos. A program végén gyakorlati és szóbeli vizsga.
 2. Számonkérések rendszeressége: A képzés alatt folyamatosan. A program végén záróvizsga.
 3. Számonkérések tartalma: A modul ismeretanyaga.
 4. A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek): Szóbeli ellenőrzés, gyakorlattípusok elsajátításának vizsgálata, oktatói visszacsatolás a képzés alatt folyamatosan.
 5. Megszerezhető minősítések:
  1. Megfelelt az adott modulból: ha a 1. pontot teljesítette.
  2. Megfelelt/Nem felelt meg a képzés záróvizsgáján.
 6. Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i):
  1. Egy adott modul sikertelen teljesítése esetén a modul teljes megismétlése szükséges, melyet 50% árkedvezménnyel megtehet a Résztvevő.
  2. Amennyiben a lehetőséggel a résztvevő nem él, vagy ismét sikertelenül teljesít, számára nem állítható ki a teljes képzés sikeres teljesítését igazoló tanúsítvány, illetve az adott modul díszoklevele/tanúsítványa sem.
  3. Megfelelt a képzés záróvizsgáján (vagyis megfelelt a teljes képzésre vonatkozóan): a képzés záróvizsgáján a modulok anyagának komplex ismeretét mérő feladatot a vizsgáztató értékelése szerint sikeresen megoldja: egy állapotfelmérés a gyakorlatban és ennek alapján fejlesztési terv összeállítása és szóbeli valamint gyakorlati ismertetése.

Gyakorlati nap időpontja: 2018. június 03.

Gyakorlati nap díja: 13 000 Ft

A teljes alapképzés 192 órás és 21 napot ölel fel.

A képzés helyszíne: Budapest (A képzési helyszín létszám és képzési modul függő, így a résztvevők a képzés előtt időben pontos tájékoztatást kapnak a képzés helyszínéről.)

Igény és megfelelő létszám esetén egy-egy modult vidéken is megtartok.

Időbeosztás: naponta 09.00 órától 16.30 óráig A modul témájától és a gyakorlatok elvégézésétől függően 17.30 is lehet. 

A képzési napok jobbára hétvégére esnek, de pár nap hétköznapi napra is fog esni.

 

A teljes képzés díja:

A 15 nap képzési díja: 188 000.- (Áfa mentes) + jegyzetek költsége.

A Komplex mozgásterápia modul képzési díja: 70 000.- Ez a képzést szervező és lefolytató képzési helyen fizetendő.

Fizetési feltételek

> Jelentkezést követően 15 000.- regisztrációs díjat kell megfizetni.

> A képzés megkezdéséig a képzési díjat be kell fizetni.

> Részletfizetési kérelem benyújtása esetén a képzés megkezdésésig a képzési díj 50%-át kell megfizetni. A fennmaradó összeg 3 részletben, havi bontással fizethető meg.

> A regisztrációs díj a képzési díj részét képezi, ezért az a végösszegből természetesen levonásra kerül.

 

A képzés teljes díjából (188 000.-)  5% kedvezményt kapnak azok, akik a teljes képzésre beiratkoznakés előre befizetik a teljes részvételidíjat, valamint pedagógusok és nagycsaládosok. A képzési díjon felül az aktuális modul jegyzetének a díját kell még megfizetni. A képzési díj a képzést záró vizsga díját is tartalmazza.

Lemondási feltételek

Amennyiben a képzés bármely okból elmarad, a képzési díj teljes egészében visszatérítésre kerül a Résztvevő számára, vagy kívánságára az általa választott más tanfolyam tanfolyami díjába kerül beszámításra.

Amennyiben a képzésen a Résztvevő bármely okból nem vesz részt és a képzés első napját megelőző 14 nap előtt írásban lemondja a képzésen való részvételét, a befizetett képzési díj részére visszafizetésre kerül, levonva a regisztrációs díjat. Egyébként a képzési díj visszaigénylésére nincs lehetősége. A Képzési Szolgáltató méltányosságból ettől eltérően dönthet.

 Amennyiben a hallgató Önhibájából nem vett részt a képzésen, úgy az adott részt meg kell ismételnie, melyet 50% kedvezménnyel tehet meg. Amennyiben önhibáján kívül nem tudott részt venni a képzésen, úgy igazolás bemutatása mellett az adott részt egyszer díjtalanul megismételheti.

 

Az AKÉTA© Gál Attila bejegyzett védjegye (Lajstrom száma: 202 328). A teljes képzést sikeresen elvégzők szerződést kötést követően díjmentesen használhatják az AKÉTA© védjegyet és végezhetik szolgáltatási tevékenységként az Alternatív Képességfejlesztő Tanácsadást.

Igény esetén elvégezhető 1-1 modul külön is. Ez esetben a névhasználati és tevékenység végzési jogosultságot nem kapja meg a modult elvégző, de a modul elvégzését igazoló díszoklevelet igen.

Adatvédelmi nyilatkozatot megtekintheti honlapjainkon.

Amennyiben a képzés felkeltette érdeklődését, kérje részletes tájékoztatónkat a lenti gombra kattintva vagy a 06209264010 telefonon az esti órákban.

Elégedettségi kérdőív 2016, 2017

FIGYELMEZTETÉS! A képzésen bemutatott technikák, gyakorlatok nem diagnosztikai értékűek, nem adnak orvosi javaslatot és nem helyettesítik a szakorvosi ellátást. Az információkkal nem szándékozunk orvosi, fiziológiai vagy egyéb hasonló szolgáltatást ajánlani. Ha valaki szakorvosi ellátásra szorul, arra bátorítjuk, hogy keresse fel kezelőorvosát. Az itt tanult teszteket, korrekciókat mindenki saját felelősségére alkalmazhatja.

Módosítva: 2019. január 10.
8 PRAKTIKUS KINEZIOLÓGIAI GYAKORLAT (e-book)

Töltsd le most és alkalmazd azonnal ezeket a praktikus kineziológiai gakorlatokat!