JoomlaLock.com All4Share.net

Az ontológiai coaching

Gál Attila Írta: 

(0 szavazat)
coaching coaching

Az „ontológia” kifejezés a görög on (létezés/lét) és a logos (tudomány) szavak összekapcsolásából jött létre. Az ontológia a létről szóló tudomány.

Az ontológia, másképpen léttan, lételmélet, létfilozófia  a filozófiatudomány része.

Tudományos alapokon és tudósok vállain állva az ontológiai coaching arra a következtetésre jutott, hogy nem a problémákat kell megváltoztatnunk (nem is azok elemzésével és a problémákból kiindulva elképzelhető megoldások felkutatásával kell fáradoznunk), hanem a gondolkodásunkat, azt a módot, ahogyan közelítünk hozzájuk.

Mindannyian a ránk jellemző módon értelmezzük a világot, sajátosan interpretáljuk, magyarázzuk és tolmácsoljuk a látványt, különféle térképeket alkotunk környezetünkről, benne önmagunkról. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, amit „látunk” (és csak annyit, amennyit látunk, illetve észlelünk). Ez egyben azt is jelenti, hogy mi magunk korlátozzuk a saját észrevételeinket és szűkítjük a jövőbeli lehetőségeink terét.

Tetteinket nagymértékben befolyásolja, hogy mit hiszünk életünk értelméről, céljáról, miként gondolunk magunkra, mit tekintünk helyesnek vagy elítélendőnek, mit jelent számunkra embernek, anyának, apának, tanulónak, vagy éppen vezetőnek lenni.

Wgy adott (magánéleti vagy üzleti) döntésben résztvevő személynek egyidejűleg nem is csak egy, hanem számos más (magánéleti vagy üzleti) döntési szituációban is helyt kell állnia. Az, hogy milyen döntést hoz, nem jelezhető előre úgy, hogy racionális haszonmaximalizálóként értelmezzük őt, hiszen a választása nagymértékben attól is függ, hogy a figyelmét szintén igénybe vevő párhuzamos cselekedetei miként hatnak egymásra. A fentiekből következően egyetlen döntést sem vizsgálhatunk és értékelhetünk pusztán önmagában, hiszen a döntések különféle életszituációk kombinációjának eredményei. A döntéseket és következményeit akkor tudjuk nagyobb valószínűséggel megjósolni, ha megértjük, hogy azok miként illeszkednek a résztvevők életébe.

Az ontológiai coaching a fenti problémákra adott válasz, vagyis nem más, mint a coachee világlátására, személyes életfilozófiájára, lényegében tehát az ontológiájára vonatkozó, átfogó önreflexiós folyamat előidézése.

Az ontológiai coaching egyik fontos feladatának tartja, hogy a segítségét kérő szerveződéseket (szervezeteket, vezetőket, családokat és magánszemélyeket) kivezesse a passzivitást, tartós elakadást, reménytelenséget okozó „már mindent megpróbáltam, de nem megy”, „minden hiába” életérzésből, az úgynevezett fatalista ontológiából és cselekvésre, tanulásra, változásra bírja. Az ontológiai coaching  működés, cselekvés közben vizsgálja a szervezetet, személyt és környezetét. A legkülönfélébb szisztémák számára kidolgozott új ontológiákat is működés, cselekvés folyamatában teszteli és végzi el a finomhangolást.

Az ontológiai coaching egyben cselekvésre irányuló coaching.

Nem feltétlenül jobb a helyzet, ha úgy érezzük, tudjuk mit kell tennünk. Elakadásokban, kisebb nehézségekben ugyanúgy, mint a nagyobb válságokban, éppen a korábbi megoldásaink automatikus alkalmazása, ismételgetése, sőt erőltetése jelenthetik a megoldandó, feloldandó problémát. Sokszor éppen azért nem tudunk továbblépni, mert a bevált gyakorlataink, „ahogy szoktuk” cselekvéseink blokkolják az előrehaladásunkat.

Az ontológiai coaching segít abban, hogy a coachee nyakon csípje, majd lecserélje az elavult értelmezéseit (ontológiáját), ehhez igazodó és a válságot tápláló rutinképleteit, kedvenc sormintáit, ahogy mi mondjuk, megkopott tervét, vagyis designját.

"Nyelvünk határai a világunk határai.” (Wittgenstein) A valóságról alkotott értelmezéseink nagymértékben függnek attól, miként használjuk a nyelvet.

Az olvasó joggal kérdezheti, hogy az ontológiai coaching pontosan miben különbözik más coachingtechnikáktól. A válasz a személyes világokat,  személyre szabott ontológiákat „teremtő” nyelv speciális használatában (ontológiai design) rejlik.

Az ontológiai alapú coaching képessé tesz arra, hogy tetten érjük lázadó robotokként viselkedő kommunikációs gépezeteinket, és a szolgálatunkba állítsuk őket. Az általunk használt nyelvet gondolataink, érzelmeink és testi állapotaink felelős, nem utolsó sorban mások számára vonzó kommunikátorává tegyük.

 

A változtatásokra irányuló szándékok az adott szerveződés (család, munkahelyi csoportok) változatlanságának, rugalmatlanságának legfőbb okai lehetnek. Az állandóságra való törekvés pedig gyakorta a változás legfőbb motorjává válik. Az ontológiai coaching célja ezeknek a (gyakran a rendszer résztvevői számára is rejtett) folyamatoknak a feltárása, és a coachee szándékaival valóban megegyező változások elősegítése. Az ontológiai coach annak megértése révén, hogy a coachee hogyan strukturálja (alakítja) a valóságot nyelvhasználata, érzelmei és fiziológiája által, segíteni tud abban, hogy a kliens több szempontból lássa a világot. Az így feltáruló új perspektívák  lehetővé teszik számára, hogy kitörjön a céljai megvalósítását gátló sablonokból, megszokásai labirintusából.

A változás (tanulás) útjába kerülő nehézségeket: nem adaptív, nem eredményes gondolatokat, érzelmeket, szokásokat, viselkedésmintázatokat speciális nyelvi elemekkel, sajátságos kifejezésekkel, kommunikációs stratégiával, az úgynevezett beszédaktusokkal blokkoljuk. A beszédaktusok egyebek mellett a „kutyaharapást szőrével” elven működő ontológiai terápiás kettős kötések sorozatát (l. 3.2. fejezet) tartalmazzák.

Az ontológiai coaching célja, hogy ne a problémákat előidéző indítékokat próbáljuk feltárni, ne az egyes rendszerek és alrendszereik működéséből adódó anomáliák közvetlen megszüntetésére tegyünk erőfeszítéseket, hanem a problémákon való gondolkodás  helyett örömet jelentő megoldásterek, új ontológiák felépítésére, a design (terv és ennek terméke) megújítására koncentráljunk.

Az ontológiai coaching jellegzetessége, hogy

  • nem foglalkozik a múltbeli sérelmek, események elemzésével,
  • sem pedig a probléma közvetlen megoldásával.
  • Olyan, már meglévő, XXI. századi (pl. zenei, képi, nyelvi) mintázatokat használ a coachingfolyamat során, melyek ugródeszkául szolgálnak a coachee számára a vonzóbb, élhetőbb, termékenyebb jövőbe.
  • Speciális tervezési folyamat révén egy megújult designt, megfrissült ontológiát ajánl a hozzáfordulók számára.

Az ontológiai coaching egyedi tervezési folyamata az úgynevezett designgondolkodás. A designgondolkodás olyan rendszerszemléletű tervezési folyamat, mely mindig új, korábban még nemlétező, konkrét outputot (terméket, szolgáltatást, coaching esetében pl. új vezetői és életstratégiát, viselkedésmintázatokat, vezetői szemléletet és életvezetést) biztosít. Fontos kritérium, hogy az output, vagyis eredmény örömteli, élményszerző, motiváló, nemcsak eladható, hanem versenyképes is legyen. A tervezési folyamat kitüntetett módszere az abdukció (legjobb magyarázatra irányuló következtetés), jellegzetes eszköze egyebek mellett a fogalmi metaforák (nyelvhasználatunk szerves részét képező speciális metaforák, melyek nagyban befolyásolják világlátásunkat és a konceptualizációnkat, azaz a kifejezéseink jelentéstartalmának meghatározására irányuló törekvéseinket).

Az ontológiai coaching a designgondolkodás mint új, XXI. századi, tudományterület és ehhez tartozó elgondolások gyakorlati megvalósulása.

Az ontológiai alapú coachingot tudósok álmodták meg, dolgozták ki és fejlesztik tovább. A szakemberek egy-egy életet felölelő, grandiózus intellektuális kalandtúrán vesznek részt, miközben a kíváncsi érdeklődőknek a mostanihoz hasonló kivonatot, összefoglaló híradást készítenek. A fejezet segítségével pusztán betekintőt kívánunk nyújtani az ontológiai szemlélet izgalmas világába és tudományos alapjaiba.

Az ontológiai coaching elsajátítása és művelése tanulást igényel, a coach képzés Ausztráliától Amerikán át egészen Magyarországig mindenki számára rendelkezésére áll.

PhD Dr. Kollár József - Dr. Kollárné Déri Kriszti

LIFE COACHING szolgálatatásról itt olvashatsz: Szolgáltatások/Life Coaching

Új hozzászólás

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező. A HTML kódok használata nem engedélyezett.